School Mate 2 Name Romaji

From Hgames Wiki
Jump to: navigation, search

IllusionGames

all characters are at least 18


SchoolMate2 [edit]

Template loop detected: Template:Hgame


Last name

Aoki

Abe

Araraki

Ikeda

Ishii

Ishikawa

Itou

Inoue

Endou

Oota

Okada

Okamoto

Okita

Katou

Ueda

Kimura

Gotou

Kobayashi

Kondou

Saitou

Saotome

Sakata

Sakamoto

Sasaki

Satou

Suzuki

Takanashi

Itaji

Tanaka

Nakagawa

Nakajima

Nakamura

Hashimoto

Hasegawa

Hayashi

Fukuda

Fujita

Fujihara

Maeda

Matsuda

Matsumoto

Murakami

Mori

Yamaguchi

Yamasaki

Yamashita

Yamada

Yamamoto

Yoshida

Watanabe


First name

Akira

Isamu

Osamu

Kasuo

Kasuhiko

Kazuya

Kiyoshi

Gen

Genta

Kouji

Satoshi

Shigeru

Jun

Shou

Shota

Susumu

Daiki

Daisuke

Takashi

Takuya

Tadashi

Tatsuya

Tamotsu

Tsutomu

Tsubasa

Tsuyoshi

Tetsuya

Tooru

Toshio

Naoki

Noboru

Hideo

Hideki

Hiroshi

Hiroyuki

Makoto

Masao

Masaru

Manabu

Mamoru

Mitsuo

Minoru

Yuusuke

Yuuta

Yuuya

Yukio

Yutaka

Youhei

Ryuuya

Ryou